Obchodní podmínky | Funkční prádlo, termoprádlo a sportovní oblečení pro každou příležitost.

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu quostyl.cz/eshop/ jsou závazné!
Podáním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání /doručení/ zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Obecně se postupuje v souladu s ustanoveními § 1828 a násled.zákona č. 89/2012 Sb.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat /případně předat/ objednané zboží na adresu kupujícího. Nedílnou součástí dodávky je faktura-/daňový doklad/ na zakoupené zboží. 
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka. 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. 
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku (do odeslání zboží prodávajícím) nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.

 

ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

Na adresu dodání s dobírkou
Zboží je zasláno přepravní službou na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu ve schránce lístek s telefonním číslem depa, do jehož regionu patří. Kupující může zavolat na uvedené číslo a domluvit si jiné místo a čas dodání. Pokud se kupující neozve, dopravce kontaktuje prodávajícího o znemožnění doručení zásilky a vrátí zboží zpět prodávajícímu. 
Na adresu dodání bez dobírky 
Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby. 
Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Kupující jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí. 
Zboží, které není momentálně /ve vyjímečných případech/ skladem, expedujeme po dohodě se zákazníkem ihned po jeho naskladnění. 
Zboží bude doručeno na doručovací adresu, uvedenou v objednávce, případně dle dispozic uvedených zákazníkem.
O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu.

 

STORNO POPLATKY

Prodávající s kupujícím se dohodli na následujících storno poplatcích souvisejících s vrácením zboží prodávajícímu z důvodů na straně kupujícího: 
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 1000 Kč bez DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme od dopravce podle podmínek uvedených ve způsobu dodání, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

 

ZPŮSOB PLATBY

Standardní způsob platby je dobírkou při odběru zboží.

 

DOPRAVNÉ

K ceně zboží je účtováno dopravné v případě, že celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne částku 2000,00 Kč bez DPH. Tabulka cen dopravného (bez DPH): 
- na dodací adresu s dobírkou: 110,00 Kč / balík 
- na dodací adresu bez dobírky: 85,00 Kč / balík - nutno dohodnout individuální způsob placení s prodávajícím
- osobní odběr v sídle prodávajícího: 0,- Kč.

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník nebo příjemce zboží ve vlastním zájmu zkontroluje neporušenost a celistvost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud tak nastane, sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky. 
Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží /dle objednávky a přiložené faktury/ v případě nesrovnalostí ihned informovat provozovatele e-shopu.

 

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Kupující má právo dle ustanovení § 1829 a násled.zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Vážený zákazníku, pro snadnější a rychlejší vyřízení vrácení finanční částky za vrácené zboží prosím uvádějte spojení na Váš bankovní účet.
Zboží, které zasíláte zpět z důvodu žádosti o vrácení peněz NEZASÍLEJTE na DOBÍRKU, takto zaslané zásilky nebudou přijaty.

 REKLAMACE

Případné reklamace zboží zakoupené v tomto e-shopu budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR, zejména § 2099 a násled. zákon č.89/2012 Sb.
Zboží na reklamaci posílejte ve vhodném obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu quostyl.cz/eshop/, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. 
Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti ustanoveními § 2085 a následujících zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákona.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

KONTAKT NA OBCHODNÍKA - PROVOZOVATELE STRÁNEK 

Quo s.r.o.
Křižíkova 2158
256 01 Benešov
IČO: 26487985
DIČ: CZ26487985

 

 
 
 
 
 
 
Q U O S T Y L