Reklamační řád | Funkční prádlo, termoprádlo a sportovní oblečení pro každou příležitost.

Na úvod » Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení dodavatele) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

REKLAMAČNÍ POKYNY
Vámi objednanou zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem, v případě, že je obal poškozen (pomačkaný, roztrhaný, atd.), sepište s dopravcem formulář o poškození zásilky. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zboží nebo vzniku škody na e-mailu: Info@quostyl.cz

 

ZASÍLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ
Quo s.r.o.
Křižíkova 2158
256 01 Benešov
Po obdržení výše uvedených skutečností bude zahájeno reklamační řízení. Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. O vyhodnocení reklamace Vás budeme informovat prostřednictvím emailu nebo telefonu. Bohužel nejsme povinni přebírat odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, škod způsobených vnějšími událostmi a škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 
 
 
 
 
 
Q U O S T Y L